søndag 2. september 2012

R o m a 17-20 aug. 2012

C o l o s s e u m
 

S a n s k e t r a p p e n sett ovenifra.


C o l o s s e u m by night.


På P l a t i n a h ø y d e n

Fra F o r u m R o m a n u m